Výhody sw Acomport - free komunikace - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
Výhody
Efektivní obchodní aktivity podnikatelů rozvinuté informační společnosti podpořené elektronizací státní správy a firmou Admija.

Certifikát MF ČR, GŘC
Certifikace komunikace odladěné na pilotních pracovištích firmou Admija ve spolupráci s celní správou ČR.

Snadná výměna dat

Přímá komunikace s celní správou vlastním komunikačním nástrojem bez prostředníka.

Provozovatelnost s vlastní správou

Zde jsou uvedeny varianty instalací/licencí programu.
Komunikační app AcommPort lze provozovat jako
  • integrovaný modul v celním IS CelSA nebo libovolném, jiném ERP systému
  • samostatně spouštěný a běžící program
  • úlohu běžící na pozadí
  • systémovou službu operačního systému (např. Windows)
  • systémovou službu OS Windows s definovaným uživatelem
SEAP
Single Electronic Access Point
projekt EU


CERTIFIKÁT

Nízké náklady
Za výhodnou, jednorázovou cenu pořizujete pouze licenci app a s ní nové, vyšší verze a podporu v období kalendářního roku. Můžete si vybrat variantu programu, která bude pro provozní podmínky vyhovující.
Úspora financí
Úspora měsíčních paušálních a vypočtených poplatků.
Je zcela na Vás, zda se rozhodne šetřit a možnosti využije. Komunikační klient neeviduje objem ani počet přenášených dat neboť s ohledem na nehrazení paušálních měsíčních poplatků je to nepotřebné.
Bez restrikcí neomezeně
Nic není nařizováno, nic není zakazováno! Uživatel může aplikaci na základě licence provozovat podle uvážení a svých provozních potřeb. Výměna dat pro všechny celní režimy není omezována počtem ani objemem odesílaných a přijímaných zpráv.
Bezpečnost přenášených dat
Elektronické zprávy odesílaných dokumentů jsou automaticky šifrovány, opatřeny podpisem a obálkou. Přijímané zprávy jsou vyjmuty z obálky, dekódovány, rozbaleny a zařazeny do evidence. Průběžnou archivaci zpráv obousměrné komunikace zajišťuje IS.

Integrace
Propojení s IS tuzemské a zahraniční produkce je jednoduchá a snadná.

Implementace
Zavedení aktuální verze programu do provozu je bez problémů.

Efektivnost
Nejen finanční úspora, ale rovněž správa dat na místním pc, síti, cloudu je plně pod dohledem uživatele a přispívá k rychlé reakci při vyskytnutí nenadálého problému e-podání ze strany zhotovitele a celní správy.

Operativnost
Spolupráce s celní správou dává garanci obsloužení nenadálých situací jak ze strany hot line celníků, tak i podpory tvůrce sw aplikace.

Pracovní postupy
Program lze provozovat samostatně nebo integrovat s libovolnými podnikovými IS, přitom upravit styl, organizaci práce s ohledem na snadné užívání programu, bez nutnosti projednávat, zpracovávat, uzavírat a kontrolovat smlouvu přenosu dat za paušální úhradu.

Update, upgrade a podpora provozu
Poskytujeme v rámci pořízené standardní licence produktu včetně CAKR - celoroční aktualizace v kalendářním roce za zvýhodněný, jednorázový poplatek. Licenci nadstandardní verze rozšířené funkcionality poskytujeme za smluvních podmínek.
Hot line podpora e-podání je zajištěna help deskem celní správy MF ČR, GŘC.
Návrat na obsah