Celní systémy Admija - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
O nás

Admija

Společnost Admija CZ se sídlem v Orlové je od roku 1990 se svým zkušeným týmem a extermímí spolupracovníky předním tvůrcem progresivních softwarových produktů celní problematiky pro automatizované elektronické celní řízení v certifikovaných lokalizacích pro Českou a Slovenskou republiku. Kooperuje s celní správou České a Slovenské republiky a se zahraničními partnery.

Vysokou užitnou hodnotu, kvalitu, univerzálnost a uživatelskou přívětivost produktů při zahájení pilotního provozu, v počátcích ostrého provozu a přechodu všech aplikací celního systému včetně app AcommPort do rutinního provozu ocenilo certifikací kompatibility GŘC a účastníci z řad soukromých společností a deklarantských firem.

Reference

V současnosti mnohé tuzemské a zahraniční malé, střední a velké společnosti v ČR integrují pro svou výhodnost modul AcommPort do svých podnikových informačních systémů.

AcommPort
V současnosti používají Aplikaci AcommPort používají jak společnosti účastné pilotního projektu, tak i přibývající firmy a podnikatelé, kteří se rozhodli šetřit výdaje za komunikaci. Podíl na procentuálním objemu jimi přenášených zpráv k celní správě, od celní správy průběžně narůstá.

O aplikaci projevily zájem společnosti z Francie a Německa. V současné době již mnohé ověřili její funkčnost, opodstatnění, výhodnost a uplatnění v provozních podmínkách jejich podnikových informačních systémů.

Pro nás je ctí, že se komunikační sw AcommPort jako první svojí funkcinalitou, poskytnutými a prezentovanými informacemi stal vzorem a instruktážními videozáznamy dokonalou předlohou pro tvorbu identicky funkčních sw aplikací, byť designově odlišných.


Spolupráce s Ministerstvem financí ČR, GŘC, Finančným riaditeľstvom SR, podpora vlastním a zahraničním know-how a dynamický kolektiv nadále směřuje k velmi dobré perspektivě dalšího rozvoje.

Vznikl počátkem 90. let přerodem ze sw progranu elektronického celního sazebníku s postupným a abecedním zařazováním navrženým pro Ústřední Celní Správu ČSSR pro připravovanou distribuci Hospodářskou komorou ČSSR/ČSFR a nově zařazením elektronického formuláře JCD (Jednotná celní deklarace) místo původního NCŘ (Návrh na celní řízení).

Následoval dynamický rozvoj do obsáhlého IS pokrývajícího celou problematiku celního, posléze pak elektronického celního řízení včetně režimů s ekonomickým účinkem.

Projekty

Elektronický celní sazebník, Abecední sazebník, NCŘ - JCD, ČAIIT alternativní tarif, elementy datového modelu CŘ, Karta daní, Seznam PD a Seznam PPD, eliminace finančních a daňových machinací Ceskon, UNEDIFACT MD ČR, Depozita, Zajištění celního dluhu, Sjednocení komunikace, NCTS, Intrastat, ECŘ, ... aj. Pokuta, Penale, Mýtné, SEAP/COMIN - AcommPort, web portály, atd.

Návrat na obsah