Acommport vlastnosti komunikace - mySEAP-AcomPort

Přejít na obsah
Vlastnosti
Sw aplikace AcommPort zajišťuje e-podání dokumentů celních systémů celní správě ČR na kompatibilní rozhraní COMIN, tj. ECR bránu celní správy. Datová výměna - příjem a odesílání zpráv se děje podle scénářů komunikace elektronického celního řízení ČR bez paušálních a tarifních poplatků.

Nová verze 2019
Průběžné úpravy datových struktur, elementů, pravidel a podmínek přenosových vět elektronických dokladů garantují 100% kompatibilitu se systémy celní správy a ve verzi pro rok 2019 s upraveným vnitřním optimalizovaným enginem garantují vysokou užitnou hodnotu aplikace pro její další úspěšné provozování.
Realizace projektu EU, MF ČR, GŘC a Admija
V rámci řešení SEAP - Single Electronics Access Point e-Governmentu ČR jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro plnohodnotnou datovou výměnu s celní správou.
Úspěšné pilotní testy zajistily bezproblémové zavedení do rutinního provozu. Provozování v běžné deklarantské praxi prokázalo úspěšnost, účinnost, spolehlivost a opodstatněnost zavedení aplikace.

Nová verze 2019
Průběžné úpravy garantují 100% kompatibilitu se systémy celní správy a ve verzi pro rok 2019 s upraveným vnitřním optimalizovaným enginem je připraven pro další úspěšné provozování.

Certifikace sw AcommPort
Garantována kompatibilita aplikace s celní správou, po pilotním provozu, za kooperace a dohledu Admija GŘC potvrzena. Podpora komunikace ze strany MFČR, GŘC a Admija zajištěna.

Jednoduchá instalace
Instalační balíček stáhnete po zakoupení licence z daného odkazu a spustíte instalaci. Součástí je manuál, který popisuje nastavení programu.

Příručka jednoduché instalace
Pro snadnou instalaci, nastavení a zprovoznění jsou k dispozici přehledné pokyny a návody s obrázky; zde MANUÁL k dispozici.
Aktuální verze Manuálu je zahrnuta v instalační sadě aplikace.

Zavedení do provozu
Pro zavedení do praxe je k dispozici vždy nová, legislativně modifikovaná verze posílené funkcionality a uživatelského komfortu pro e-podání dokladů v systémech e-Dovoz (AIS, ICS), e-Vývoz (ECS), NCTS schválený příjemce/odesílatel (připraveno pro intraStat).

Skupiny uživatelů
Vytvořte si firemní skupiny uživatelů. Můžete tak uživatelům jednotlivých skupin zřídit a nastavit komunikaci tak, aby odchozí zprávy a příchozí zprávy odpovědí od celní správy byly párovány a obdržel je vždy příslušný uživatel, prvotní zhotovitel.

Elektronické podpisy pro ECR
   1. Kvalifikovaný certifikát (certif. politika 2.23.134.1.4.1.7.300) povinný - podepisování e-zpráv zasílaných na ECR bránu.
   2. Komerční certifikát (certif. politika 2.23.134.1.2.1.7.300) nepovinný – dešifrování e-zpráv přijímaných z ECR brány.
   3. Kvalifikovaný systémový certifikát (cert. politika 2.23.134.1.4.1.8.310) - povinný – pro automatické systémové načítání zpráv z ECR brány.

Pro komunikaci s COMIN registrujte bezplatně náš systémový certifikát, “0x1E348E”. Uspoříte ještě více! Popř. si pořiďte za úhradu vlastní.

Žádost přihlášení komunikace
Jednoduše dodržte následující podmínky CS, MFČR: požádejte o rozšíření povolení typu „EC" o komunikaci s bránou COMIN. Žádost podejte on line formulářem umístěném na následujícím odkazu:
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79

Zahájení komunikace AcommPort – COMIN
Na základě žádosti Vám celní správa uvolní rozhraní komunikace COMIN ECR brány a poté již e-podání realizujete bezplatně.
Po určitou dobu můžete s CS komunikovat současně, jak systémem VAN, tak i aplikací AcommPort.
Vyzkoušejte trial verzi zdarma. Poskytneme Vám aktuální, časově omezenou verzi.

Snadná integrace do informačních systémů
   1. Varianta jednoduchá, okamžitě realizovatelná převzetím zpráv e-podání
    Tok dat: ERP/IS (data: zprávy CZ315A, CZ360A, eventuálně CZ380A) – AcommPort – ECR brána celní správy ČR
   2. Varianta s použitím interface ExFaktury a celního sw CelsaWin s generováním zpráv e-podání
    Tok dat: EDI, XML, XLS data z ERP/IS – interface ExFaktury – sw CelsaWin (konverze dat do zpráv CZ315A, CZ360A, event. CZ380A) – AcommPort – ECR brána celní správy ČR

Obrázky běhu aplikace

Videoprůvodce "Jak AcommPort zprovoznit"

Instalace
Obrázek videopás
Parametry
Obrázek videopás
Přenos dat
Obrázek videopás

Symbióza AcommPort - COMIN (celní systémy MF ČR, GŘC)

Jednání uskutečněné na GŘC v dubnu 2016 potvrdilo oprávněnými pracovníky a zástupci právního odboru MF CŘ, GŘC, ve vzájemné diskuzi VAN operátorů a za účasti předního tvůrce celního sw Admija, naplnění úkolu a splnění povinnosti stanovené strategií a rozhodnutími orgánů EU implementovat projektem SEAP rozhraní COMIN do praxe elektronického celního řízení ČR.

Z jednání vyplynul závěr, že rozhraní COMIN, tzv. "ECR brána" celní správy pro e-podání dokladů celního řízení sw app AcommPort se stává neoddiskutovatelnou alternativou elektronické komunikace hospodářských subjektů s celní správou.

Levněji? A co zdarma!

Pořiďte si licenci a komunikujte bez poplatků.

Pochválen buď AcommPort

Digitalizace ČR. S laskavým svolením MF ČR, GŘC a HK ČR

Okružní 988
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
© Copyright Admija 2014 - 2019
Návrat na obsah