Acommport vlastnosti komunikace - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
Vlastnosti
Sw aplikace AcommPort zajišťuje e-podání dokumentů celních systémů celní správě ČR na kompatibilní rozhraní COMIN, tj. ECR bránu celní správy. Datová výměna - příjem a odesílání zpráv se děje podle scénářů komunikace elektronického celního řízení ČR bez paušálních a tarifních poplatků.

Nová verze 2022
Průběžné úpravy datových struktur, elementů, pravidel a podmínek přenosových vět elektronických dokladů garantují 100% kompatibilitu se systémy celní správy a ve verzi pro rok 2021 s upraveným vnitřním optimalizovaným enginem garantují vysokou užitnou hodnotu aplikace pro její další úspěšné provozování.
E-podání celní správě ČR bez poplatků
Novinky
AcommPort verze 1.1.1 2014/2015, ECR obálka 2.0
AcommPort verze 3.1.6 05.11.2015, ECR obálka 2.0
AcommPort verze 6.3.8
interní číslo verze nezbytné pro komunikaci zůstává stejné, abychom se vyhnuli přeregistraci v systému celní správy ČR
aktuální číslo nové verze je zobrazeno v hlavičce okna spuštěné aplikace
od 25.04.2016 implementována ECR obálka 3.0
od 08.11.2016 paralelní komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 2.0 a 3.0
od 01.02.2017 povinnost komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 3.0
od 01.01.2018 (v. 8.1.1) optimalizace app a průběhu šifrování a podepisování zpráv
od 01.01.2019 (v. 9.1.1, aktuální 9.7.4)
   • archivace úložišť zpráv podle nastaveného období pro efektivnější administraci
   • automatické zapnutí časového intervalu a zaneprázdnění IN/OUT nebo jen IN nebo jen OUT komunikace podle obdržené informace od CS
od 1.10.2019 (v. 9.8.5)
   • úprava architektury kódu #C pro optimalizaci běhu aplikace
   • revize uživatelského rozhraní a manuálu
od 20.12.2019 (v. 10.1.30)
   • uvolnění provozní licence pro rok 2020 oprávněným uživatelům
   • oprava syntaxe kódu importu dat
   • úprava procesu komunikace s celní správou
od 20.05.2020 (v. 10.3.7)
   • analýza spolupráce AcommPort s modulem "AutoMet" pro odesílání, příjem a třídění zpráv
   • rozbor interního rozhraní pro Editaci dokladů a AutoMet

od 01.01.2021 (v. 11.7.9)
   • úzká integrace s moduly automatizovaných procesů a postupů ECR v rozsahu kontrolních mechanizmů a obsluhování EDI
   • úpravy funkčnosti odesílání a příjmu elektronických zpráv (vět) dokladů celních režimů
   • revize funkcionality zdrojového kódu

od 01.01.2022 (12.3.8)
   • analýza a zpracování nových přenosových zpráv spojených s kompletní změnou připravovaného celního řízení od roku 2023, tj. zpracování dokladů, přenosy dat atd.
Realizace projektu EU, MF ČR, GŘC a Admija
V rámci řešení SEAP - Single Electronics Access Point e-Governmentu ČR jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro plnohodnotnou datovou výměnu s celní správou.
Úspěšné pilotní testy zajistily bezproblémové zavedení do rutinního provozu. Provozování v běžné deklarantské praxi prokázalo úspěšnost, účinnost, spolehlivost a opodstatněnost zavedení aplikace.
Komunikace zdarma
Předpokladem projektu datové výměny bylo realizovat bezplatnou komunikaci pro širokou veřejnost, což bylo pozitivním přístupem ze strany Admija podpořeno, uskutečněno a následně umožněno.
Certifikace sw AcommPort
Garantována kompatibilita aplikace s celní správou, po pilotním provozu, za kooperace a dohledu Admija GŘC potvrzena. Podpora komunikace ze strany MFČR, GŘC a Admija zajištěna.
Jednoduchá instalace
Instalační balíček stáhnete po zakoupení licence z daného odkazu a spustíte instalaci. Součástí je manuál, který popisuje nastavení programu.

Příručka jednoduché instalace
Pro snadnou instalaci, nastavení a zprovoznění jsou k dispozici přehledné pokyny a návody s obrázky; zde MANUÁL na vyžádání k dispozici.
Aktuální verze Manuálu je zahrnuta v instalační sadě aplikace.
Totální změny ECR 2023
Úpravy a změny prováděné v roce 2022 pro ECR v roce 2023 nejsou publikovány. Budou včas zveřejněny po odladění komunikace s MF ČR, GŘC.
Zavedení do provozu
Pro zavedení do praxe je k dispozici vždy nová, legislativně modifikovaná verze posílené funkcionality a uživatelského komfortu pro e-podání dokladů v systémech e-Dovoz (AIS, ICS), e-Vývoz (ECS), NCTS schválený příjemce/odesílatel (připraveno pro intraStat).
Skupiny uživatelů
Vytvořte si firemní skupiny uživatelů. Můžete tak uživatelům jednotlivých skupin zřídit a nastavit komunikaci tak, aby odchozí zprávy a příchozí zprávy odpovědí od celní správy byly párovány a obdržel je vždy příslušný uživatel, prvotní zhotovitel.
Elektronické podpisy pro ECR
   1. Kvalifikovaný certifikát (certif. politika 2.23.134.1.4.1.7.300) povinný - podepisování e-zpráv zasílaných na ECR bránu.
   2. Komerční certifikát (certif. politika 2.23.134.1.2.1.7.300) nepovinný – dešifrování e-zpráv přijímaných z ECR brány.
   3. Kvalifikovaný systémový certifikát (cert. politika 2.23.134.1.4.1.8.310) - povinný – pro automatické systémové načítání zpráv z ECR brány.

Pro komunikaci s COMIN se u celní správy informujte a registrujte Váš certifikát.

Žádost přihlášení komunikace
Jednoduše dodržte stanovené podmínky CS. MF ČR, GŘC požádejte o rozšíření povolení typu „EC" o komunikaci s bránou COMIN. Žádost podejte on line formulářem umístěném na odkazu na stránkách celní správy.
V minulosti na https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79
AdmDigikey
Implementovaný modul podepisování a šifrování zpráv dokladů zabezpečeného e-podání ECŘ - elektronického celního řízení.
Zahájení komunikace AcommPort – COMIN
Na základě žádosti Vám celní správa uvolní rozhraní komunikace COMIN ECR brány a poté již e-podání realizujete bezplatně.
Po určitou dobu můžete s CS komunikovat současně, jak systémem VAN, tak i aplikací AcommPort.
Vyzkoušejte trial verzi zdarma. Poskytneme Vám aktuální, časově omezenou verzi.
Snadná integrace do informačních systémů
   1. Varianta jednoduchá, okamžitě realizovatelná převzetím zpráv e-podání
    Tok dat: ERP/IS (data: zprávy CZ315A, CZ360A, eventuálně CZ380A) – AcommPort – ECR brána celní správy ČR
   2. Varianta s použitím interface ExFaktury a celního sw CelsaWin s generováním zpráv e-podání
    Tok dat: EDI, XML, XLS data z ERP/IS – interface ExFaktury – sw CelsaWin (konverze dat do zpráv CZ315A, CZ360A, event. CZ380A) – AcommPort – ECR brána celní správy ČR

Obrázky běhu aplikace

Upozorňujeme, že na zpřístupněné, zveřejněné texty, obrázky, elementy, parametry a procesy, videozáznamy, sw aplikaci se vztahují autorská a průmyslová práva.

Videoprůvodce "Jak AcommPort zprovoznit"

Instalace
AcommPort Instalace.mp4
Parametry
AcommPort Parametry.mp4
Přenos dat
AcommPort Automatický režim.mp4

Symbióza AcommPort - COMIN (celní systémy MF ČR, GŘC)

Jednání uskutečněné na GŘC v dubnu 2016 potvrdilo oprávněnými pracovníky a zástupci právního odboru MF CŘ, GŘC, ve vzájemné diskuzi VAN operátorů, při účasti předního tvůrce celního sw Admija a za jeho značného přispění naplnění úkolu a splnění povinnosti stanovené strategií a rozhodnutími orgánů EU implementovat projektem SEAP rozhraní COMIN do praxe elektronického celního řízení ČR.

Z jednání vyplynul závěr, že rozhraní COMIN, tzv. "ECR brána" celní správy pro e-podání dokladů celního řízení, testovaná a ověřená v rámci pilotního projektu sw app AcommPort firmy Admija, se stává neoddiskutovatelnou, plnohodnotnou alternativou elektronické komunikace hospodářských subjektů s celní správou.

Pochválen buď AcommPort

Digitalizace ČR. S laskavým svolením MF ČR, GŘC a HK ČR

Levněji? A co zdarma!

Pořiďte si licenci a komunikujte bez poplatků.

Návrat na obsah