AcommPort e-podání celní správě ČR bez paušálních poplatků - mySEAP-AcomPort

Přejít na obsah
Aktualizovaná verze
pro provoz v roce 2019
součást upgrade CA2019

jednoduše provozujte jako soukromý VAN,
osobně vládněte komunikaci bez poplatků,
čiňte tak snadno a rychle

Integrujte s Vaším podnikovým IS
provozujte jako: běžný sw, integrální část IS, službu OS

Admija®
Automatizovaný
finální dokument

zprávu generovanou z dokumentu vytvořeného importem z podkladů různých IS naleznu, automaticky převezmu, nasměruji do komunikačního kanálu k odeslání celní správě
E-podání dokumentů
zabezpečenými přenosy

aplikuji proces specifikovaný celní správou; šifrované zprávy opatřené elektronickým podpisem odešlu na bránu celní správy definovanými scénáři komunikace

Odesílání e-zpráv
dovoz, vývoz, tranzit (intrastat)

odesílám zdarma zprávy celních dokladů (intrastat) efektivně a automaticky vytvořené z šablon nebo importem dat z IS bez zásahu obsluhy napřímo bez prostředníka
Přijímání odpovědí
od celní správy

načtené zprávy dekóduji, ověřím pravost, detekuji obsah k aktualizaci dokladu v evidenci a k odeslání žádaných údajů email službou klientovi; archivuji (M, Q, 1/2rok, rok)
Uzavření celního řízení,
stavy úrovně zpracování

změnové údaje zpráv obdržených od CS mění a určují další postup procesu elektronického celního řízení a nakládání s dokladem (oprava, kontrola, vyskladnit, ...)

AcommPort

elektronická komunikace s celní správou ČR

BEZ POPLATKŮ


Certifikované, ověřené a perfektně funkční řešení pro e-podávání dokladů celního řízení.

Odesílání a přijímání zpráv podle scénářů zabezpečené komunikace máte pod vlastní správou a kontrolou.

Implementujte do celních systémů, podnikových IS.
SNADNÁ

Výměna zpráv elektronických celních prohlášení a statistiky mezi subjekty zapojenými do systému ECR provozovaného na území České republiky.


elektronická výměna dat
deklarant
celní správa
NEOMEZENÁ
 
Žádná omezení zabezpečeného přenosu odesílaných a přijímaných zpráv všech celních režimů počtem a objemem předávaných zpráv.komunikace
množstvím zpráv
a provozní dobou
VÝHODNÁ
 
Přímá komunikace scénáři výměny dat bez prostředníka zabezpečenou komunikační platformou pro standardní a havarijní postupy e-podání.


cena programu
s efektivností provozu
včetně podpory
Pro realizaci projektu EU SEAP jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro datovou výměnu s celní správou. Více na stránce Vlastnosti.
Výrazně šetříte finanční výdaje! Investujete do licence, aktualizace a podpory sw. Přenosy dat k/od celní správy jsou bez poplatků.
Elektronická výměna dat deklarant (celní systém) - celní správa je bezplatná bez ohledu na velikost, objem a množství přenášených zpráv.
Správa komunikace je pod osobní kontrolou provozovatele. Detailní statistika přenosů dat.
Aplikaci lze provozovat automatizovaně v lokálním nebo síťovém provedení na místních nebo virtuálních síťích. Popsáno blíže na stránce Výhody.
Integrace do informačních systémů zajistí efektivní pracovní postupy, moderní, spolehlivý a levný způsob komunikace s celní správou.
Okružní 988
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
© Copyright Admija 2014 - 2019
Návrat na obsah