AcommPort e-podání celní správě ČR bez paušálních poplatků - mySEAP-AcomPort

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aplikace AcommPort

elektronická komunikace s celní správou ČR

BEZ POPLATKŮ


Nalezli jste jednoduché a funkční řešení pro e-podávání dokladů celního řízení.

Odesílání a přijímání zpráv podle scénářů zabezpečené komunikace máte pod vlastní správou a kontrolou.

Implementace s celními systémy.

SNADNÁ

Výměna zpráv elektronických celních prohlášení a statistiky mezi subjekty zapojenými do systému ECR provozovaného na území České republiky.


elektronická výměna dat
deklarant
celní správa
NEOMEZENÁ
 
Žádná omezení zabezpečeného přenosu odesílaných a přijímaných zpráv všech celních režimů počtem a objemem předávaných zpráv.komunikace
množství zpráv
provozní doba
VÝHODNÁ
 
Přímá komunikace scénáři výměny dat bez prostředníka zabezpečenou komunikační platformou pro standardní a havarijní postupy e-podání.


cena programu
efektivnost provozu
podpora
Pro realizaci projektu EU SEAP jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro datovou výměnu s celní správou. Více na stránce vlastnosti.
Využitím aplikace můžete výrazně šetřit finanční výdaje, protože investujete do licence sw a přenosy dat k/od celní správy jsou bez poplatků.
Elektronická výměna dat deklarant (celní systém) - celní správa je bezplatná bez ohledu na velikost, objem a množství přenášených zpráv.
Správa komunikace je pod osobní kontrolou provozovatele. Detailní statistika přenosů dat.
Aplikaci lze provozovat automatizovaně v lokálním nebo síťovém provedení na místních nebo virtuálních síťích. Popsáno blíže na stránce výhody.
Integrace do informačních systémů umožňuje s co nejnižšími náklady zajistit efektivní, spolehlivý a levný způsob komunikace s celní správou.
Masarykova třída 958
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
© Copyright Admija 2014 - 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky